Gunnar Beckman

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Avbrottsfri kraft, UPS
On-line PDF Skriv ut Skicka sidan

Serie VGD UPS i effektklassen 700-3000VA ger det kompletta skyddet mot alla typer av störningar på elnätet såsom låg/hög inspänning, spikar, transienter, avbrott, överlaster mm. Detta åstadkoms med hjälp av inbyggd nätstabb, omfattande nätfilter, By-pass switch samt batterier som ger back-upp utan avbrott vid ev. elavbrott. On-Line UPS är speciellt lämpliga vid industrier, järnväg, bensinstationer och datamiljöer där högt ställda krav finns på helt ren och säker elförsörjning. Samtliga storlekar är högfrekvens-switchade och ger därmed litet format och vikt. Stor tydlig frontdisplay ger besked om driftstatus för spänning, frekvens, temperatur, last mm. Intelligent Com-port, 9-polig med RS232 snitt skapar tillsammans med medföljande programvara UPSMON möjligheter att övervaka och ta ned anslutna servers i olika miljöer. Månatlig självtest av batterier. Manuell By-pass.
Anpassad för generatordrift. Separata utgångar för olika reservtider.

Läs mer...
 Senaste Nyheter


Gunnar Beckman AB | Arvid Mörnes Väg 24, 168 46 Bromma | Tel. +46 8 646 25 55 | info@gunnarbeckman.se