Gunnar Beckman

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Batteriladdare
RC serien PDF Skriv ut Skicka sidan

Flera övervakningsfunktioner. Primärswitchade För 19'' eller vägg montage.

RC- likriktarna är konstruerade med senaste switchteknik och försedda med PFC,
Power Factor Control.

Detta plus den höga verkningsgraden är en kraftfull kombination.
Den sänker både startströmmen och nätdistortionen, samtidigt som den höjer
energiutnyttjandet. Nätsäkringarna behöver inte längre överdimensioneras,
övertonerna reduceras och värmeförlusterna minskar.

Läs mer...
 Senaste Nyheter


Gunnar Beckman AB | Arvid Mörnes Väg 24, 168 46 Bromma | Tel. +46 8 646 25 55 | info@gunnarbeckman.se