Gunnar Beckman

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
KA 25 - 1900 VA PDF Skriv ut Skicka sidan

Kapslingen får samma beteckning som transformatorns VA-tal.
Ex: MCST120-230/12/12 kapslas i KA120, med måtten 210x90x125.

KA 25 - 1900 VA
Typ 
KA25...KA180
KA200...KA440
KA500...KA700
KA1000...KA1300

Typ Transformator VA Format LxBxH
KA25...KA180 25-180 210x90x125
KA200...KA440 200-440 280x120x150
KA500...KA700 500-700 340x200x220
KA1000...KA1300 1000-1300 340x200x220

 

 

Senaste Nyheter


Gunnar Beckman AB | Arvid Mörnes Väg 24, 168 46 Bromma | Tel. +46 8 646 25 55 | info@gunnarbeckman.se